Strona główna
Strona główna

Dane kontaktowe

Polski Związek Motorowy
Okręgowy ZespóƂ DziaƂalnoƛci Gospodarczej SpóƂka z.o.o.

 

Siedziba SpóƂki:

ul. Ɓabędzia 6
40-521 Katowice

 

sekretariat@pzmot.katowice.pl

 

tel./fax. 32/ 253-75-32
tel. 32/ 608-53-80

 

NIP: 634-019-59-68
Regon: 271017499

KapitaƂ zakƂadowy: 298.262,04 PLN

Zarząd SpóƂki: Jerzy GawroƄski - Prezes ZarząduSPRZEDAĆ» WINIET KATOWICE UL. MARIACKA 12 Tel. 32 253 74 46strona główna |  przeglčd rejestracyjny |  badania psychologiczne |  prawo jazdy |  rzeczoznawsto samochodowe |
ubezpieczenia i turystyka |  myjnia samochodowa |  dane kontaktowe |
programmed by IT-Conn 2009, graph gwiezdna